Objavljeno:

V nadaljevanju podajamo razlage osnovnih pojmov, s katerimi se srečujemo pri projektiranju razsvetljave. Osnovne svetlobnotehnične veličine so:
• svetlobni tok,
• svetilnost,
• osvetljenost,
• svetlost.

Svetlobni tok (ф)
Svetlobni tok je celotna oddana moč sevanja svetlobnega vira, katerega človeško oko ovrednoti kot svetlobo. Enota zasvetlobni tok: lumen (lm)

Svetilnost (I)
Svetilnost predstavlja merilo za vrednost svetlobe, ki seva v določeni smeri. Enota za svetilnost:candela (cd)

Osvetljenost (E)
Osvetljenost predstavlja merilo za intenzivnost svetlobe, ki pada na določeno površino. Enota za osvetljnost: lux (lx)

Svetlost (L)
Svetlost je merilo za sijavost, to je za svetlobni vtis o bolj ali manj svetli, svetleči ali osvetljeni površini (ploskvi). Je edina svetlobnotehničnaveličina, ki jo človeško oko neposredno zaznava. Enota za svetlost: candela na kvadratni meter (cd/m2)

Ker so svetlobni viri vedno vgrajeni v določeno vrsto svetilke je potrebno upoštevati še fotometrične karakteristikesvetilk, ki so:
• porazdelitev svetlobnega toka,
• porazdelitev svetilnosti,
• izkoristek svetilke.

Porazdelitev svetlobnega toka nam pove, kako se bo svetlobni tok svetilke porazdelil v prostor glede na razmerje medzgornjim in spodnjim polprostorom. Ta podatek je pomemben predvsem pri notranji razsvetljavi, kjer se svetlobni toksvetilk reflektira (odbija) od stropa in zidov. Ločimo svetilke, ki sevajo direktno (svetilka seva samo navzdol), pretežno direktno, enakomerno, pretežno indirektno, indirektno (svetilka seva samo navzgor).

Porazdelitev svetilnosti je podatek, ki prikazuje porazdelitev svetilnosti svetilke. Pove nam, kako in v katere smeri svetilkausmerja proizvedeno svetlobo.

Obratovalni izkoristek svetilke je izjemno pomemben podatek. Je razmerje med svetlobnim tokom, ki izhaja iz svetilke,in nazivnim svetlobnim tokom vseh svetlobnih virov v svetilki. Podan je v odstotkih. Če ima svetilka obratovalniizkoristek 90 % to pomeni, da uspe svetilka 90 % proizvedene svetlobe sijalk usmeriti iz svetilke.

Fotometrični podatki. Vsi svetlobnotehnične lastnosti svetilke so za projektiranje z računalniškimi programi združenev fotometričnih podatki svetilk (FMP). S temi podatki lahko računalniški podatki natančno simulirajo osvetlitve v prostorih.

Svetlobni tok ф [lm]
Celotna oddana moč sevanja svetlobnega vira.

Svetilnost I [cd]
Mera svetlobnega toka, ki seva v določeno smer.

FMP
Fotometrični podatki svetilke (oblika izsevane svetlobe svetilke).

Osvetljenost E [lux]
Merilo za intenzivnost svetlobe, ki pada na določeno površino.

Svetlost L [cd/m2]
Merilo za sijavost, to je za svetlobni vtis o bolj ali manj svetli, svetleči ali osvetljeni površini (ploskvi). Je edina svetlobnotehničnaveličina, ki jo človeško oko neposredno zaznava.

Lumen/W [lm/W]

Za energetsko vrednotenje je pomemben še podatek o svetlobnem izkoristku, ki pove koliko svetlobnega toka proizvedesvetilka ob določeni priključni moči. Podan je v enoti lumen/W. Pri tem je zelo pomembno, da upoštevamo izkoristekcelotne svetilke – ≫neto lumen/W≪ in ne le izkoristka samih svetlobnih virov ≫bruto lm/W≪ (sijalk, svetlečih diod LED).

Obratovalna doba in temperatura okolice
Med tehničnimi podatki svetlobnih virov in svetilk je izjemno pomembnen podatek o pričakovani obratovalni (življenjski) dobi. Tipodatki se še posebej aktualni ob pojavu svetilk s tehnologijo LED. Ob branju teh podatkov moramo biti pozorni, saj proizvajalcite podatke različno navajajo. Velik vpliv na obratovalno dobo ima tudi temperatura okolice (Ta), ki bistveno vpliva na trajnost komponent.Pri izbiri svetilk moramo zato natančno vedeti, kaj podani podatki pomenijo in v primeru nejasnosti zahtevati pojasnilo, kajnaveden podatek zagotavlja. Ob podatku o obratovalni dobi, ki je običajno navedena v urah, zasledimo še podatke kot so na primerL70, B10, Ta 25 °C.

• Average rated lamp life (B10) 20.000 h pomeni, da bo po preteku predpisanega ritma delovanja 20.000 ur delovalo še 90 % vseh sijalk v inštalaciji.
• Service lifetime (B10) 20.000 h pomeni, da bo po preteku delovanja 20.000 ur na voljo še vsaj 80 % začetne količine svetlobe nacelotni inštalaciji, ob tem da se upošteva 10 % okvarjenih svetlobnih virov.
• Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF) 20.000 h 0,95 pomeni, da bo svetlobni vir po 20.000 urah oddajal še 95 % začetnegasvetlobnega toka.
• Lamp Survival Factor (LSF) 20.000 h 0.98 pomeni, da bo po pretečenih 20.000 urah delovanja delovalo še 98 % svetlobnih virov.

• Lifetime to 50 % luminous flux 90.000 h pomeni, da bo po pretečenih 90.000 urah delovanja svetilka dosegala še 50 % začetnegasvetlobnega toka.
• Lifetime 50.000 h (L70) pomeni, da bo po pretečenih 50.000 delovanja svetilka oddajala še vsaj 70 % začetnega svetlobnega toka
• Lifetime 50,000 h (L70) @ Ta = 25 °C pomeni, da bo po pretečenih 50.000 delovanja svetilka oddajala še vsaj 70 % začetnegasvetlobnega toka, če bo temperatura okolice (Ta) enaka 25 °C.
• Service life: 40,000 h at max. permissible ambient temperature ta (max. 10 % failure rate)pomeni, da bo po preteku delovanja40.000 ur in ob doseganju največ navedene temperature okolice delovalo še 90 % vseh sijalk v inštalaciji.

Pomembno: Če je dejanska temperatura okolice v kateri bo delovala svetilka višja, kot je navedena predpisana temperatura okolice(TaO velja, da vsakih 10 °C višja temperatura okolice prepolovi navedeno obratovalno dobo. Tako bo svetilka z navedenim podatkom Lifetime 50,000 h (L70) @ Ta = 25 °C≪ pri temperaturi +35 °C delovala 25.000 ur, pri temperaturi 45 °C pa samo še 12.500 ur.Zaradi tega je zelo pomemben podatek tudi ≫Permissible ambient temperature≪, ki opredeljuje, pri katerih temperaturah okolice jo dovoljeno delovanje svetilke.

Razlage oznak

DALI
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je standard za digitalno upravljanje razsvetljave z dvosmerno komunikacijo (IEC 62368).

IK – Mechanical impact resistance – Odpornost proti udarcem. 
IK 07 – svetilka prestala preskus udarcev z energijo 2,00 joule (po EN 50102), padec 500 g objekta z višine 40 cm
IK 09 – svetilka prestala preskus udarcev z energijo 10,00 joule (po EN 50102), padec 5 kg objekta z višine 20 cm
IK 10 – svetilka prestala preskus udarcev z energijo 20,00 joule (po EN 50102), padec 5 kg objekta z višine 40 cm

IP – Ingress Protection
Zaščitna stopnja (zaščita proti vdoru trdih delcev in vdoru vlage).
IP 20 – zaščita pred dotikom prevodnih kovinskih delov s prstom
IP 23 – zaščita pred dotikom prevodnih kovinskih delov s prstom in pred vdorom pršeče vode (npr. dežja)
IP 40 – zaščita pred dotikom prevodnih kovinskih delov z 1 mm debelo žico
IP 43 – zaščita pred dotikom prevodnih kovinskih delov z 1 mm debelo žico in pred vdorom pršeče vode
IP 44 – zaščita pred dotikom prevodnih kovinskih delov z 1 mm debelo žico in pred vdorom brizgajoče vode
IP 50 – svetilka, zaščitena pred prahom
IP 54 – svetilka, zaščitena pred prahom in brizgajočo vodo
IP 55 – svetilka, zaščitena pred prahom in vodnim curkom
IP 60 – za prah neprepustna svetilka
IP 65 – za prah neprepustna svetilka, zaščitena pred vodnim curkom
IP 66 – za prah neprepustna svetilka, zaščitena pred močnim vodnim curkom in razburkanim morjem
IP 67 – za prah in vodo neprepustna svetilka

Če podatek pri svetilki ni podan, ima svetilka IP 20.

Initial luminous flux
Svetlobni tok na začetku obratovalne dobe (po stabilizaciji delovanja prvih 100 ur).

LED – Light Emitting Diode
Svetleča dioda.

Lumen depreciation
Podaja izgubo svetlobnega toke s časom delovanja. L50 pri 50.000 urah pomeni, da bo po 50.000 delovanja svetilka oddajala še vsaj70 % začetnega svetlobnega toka.

Light colour + trištevilčna oznaka
Barva svetlobe + trištevilčna oznaka
Primer: light colour 840
Barva svetlobe. Običajno je podana s trištevilčno kratico, od katerih prva številka podaja indeks barvnega videza Ra, drugi dve paopredeljujeta barvno temperaturo (krat 100). Na primer:
830 – barvni videz (Ra) med 80 – 89, barva svetlobe 3000 K (kelvin).
840 – barvni videz (Ra) med 80 – 89, barva svetlobe 4000 K (kelvin).
940 – barvni videz (Ra) med 90 – 100, barva svetlobe 4000 K (kelvin).

Lm/W – Luminous efficiency
Svetlobni izkoristek (učinkovitost) na primer 90 lm/W pomeni, da svetilka proizvede 90 lumnov svetlobe na 1 W priključne moči.

LOR
Primer: LOR = 0,76 (76 %)
Light output ratio pomeni svetlobni izkoristek svetilke. Je razmerje med svetlobnim tokom, ki izhaja iz svetilke in nazivnim svetlobnimtokom vseh svetlobnih virov v svetilki.

Permissible ambient temperature
Opredeljuje, pri katerih temperaraturah okolice jo dovoljeno delovanje svetilke.

Ra – indeks barvnega videza
Izraža kakovost svetlobe, ki jo svetlobni vir proizvede. Podan je s števili od 0 do 100, pri čemer je 100 najboljša možna vrednost.Faktor Ra (angleško CRI, Color Rendering Index) pove, kako naravno oz. realno bodo prikazane barve osvetljenih predmetov.

Ta – Permissible ambient temperature
Temperatura okolice. Opredeljuje, pri katerih temperaturah okolice jo dovoljeno delovanje svetilke. Če podatek ni podan je po EN60598 določeno, da je temperatura okolice -20 do +25 °C za vse svetilke (razen za svetilke z regulacijo: 0 °C do +25 °C).

Tc – Measuring point
Točka meritve temperature.
UGR – mejne vrednosti poenotenega števila bleščanja (UGR)
Faktor UGR je podan z dvomestnim številom in opredeljuje zaščito pred bleščanjem svetilk v prostoru (nižja, kot je vrednost UGR,manjše bo psihološko bleščanje v osvetljenem prostoru).

Zaščitni razred (zaščita pred električnim udarom)
Zaščitni razred RI – zaščita pred električnim udarom temelji na osnovni izolaciji in povezavi vseh dosegljivih kovinskih delov z zaščitnimvodnikom.
Zaščitni razred RII – deli, ki prevajajo električni tok, so poleg osnovne izolacije opremljeni še z dodatno zaščitno izolacijo. Priključekzaščitnega vodnika ni dovoljen.
Zaščitni razred RIII – zaščita pred električnim udarom temelji na uporabi varnostno majhne napetosti.


Zadnje novice

Predstavitev top produktov

LED svetila in prihranki

Sploše tehnične informacije